Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Wie kan bij ons terecht

Wie kan bij ons terecht?
 
Wij richten ons tot gezinnen met peuters, kleuters, kinderen en adolescenten (tot 14 jaar) met volgende problematieken:

Autisme en autismespectrum stoornis (ASS)
Aandachtsstoornis met/zonder hyperactiviteit (ADHD/ADD)
Algemene verstandelijke vertraging (lichte mentale handicap)
Algemene ontwikkelingsvertraging
Spraak- en taalontwikkelingsstoornis
(Psycho-)motorische ontwikkelingsstoornis
Complexe leerstoornis (dyslexie, dyscalculie)
Gehoorsstoornis
Gedragsproblemen
Emotionele problemen