Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Onze visie en opdracht

Onze visie en opdracht
 
Wij zijn een regionaal, gespecialiseerd centrum voor ambulante revalidatie (CAR) voor de diagnose- en behandeling van peuters, kleuters en kinderen met ontwikkelingsproblemen.
De overheid voorziet binnen de sociale zekerheid hulp voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen via terugbetaling door de mutualiteit.
Binnen dit regelgevend kader is het onze opdracht om door revalidatie maximaal tegemoet te komen aan de ontwikkelingsnoden van onze cliënten en aan de vragen van hun omgeving. Op die manier willen we hun ontwikkelingskansen optimaliseren en hun maatschappelijke integratie bevorderen.
Dit proces van revalidatie trachten wij te realiseren op een zorgzame, zorgvuldige en wetenschappelijk onderbouwde manier:
 
Zorgzaam:
Wij plaatsen steeds het kind en zijn ouders centraal bij het brengen van een warm, begripsvol kader en een hoopvol perspectief.
Er is aandacht voor de zwakke én voor de sterke kanten van de ontwikkeling van het kind die beiden zorgvuldig in kaart worden gebracht.
We geloven in de steunende en beschermende invloed van zijn omgeving, waarbij de ouders actief participeren in het revalidatieproces.
 
Zorgvuldig:
Wij trachten ons nauwgezet af te stemmen op het kind en zijn omgeving.
Wij geloven in de kracht van een eigen, specifiek revalidatieprogramma op maat van elk kind.
Binnen de teamwerking wordt voortdurend teruggekoppeld en bijgestuurd in dit complexe proces.
Ook de school en het CLB zijn hierin belangrijke partners.
Wij gaan ook zorgvuldig om met de bestaande regelgeving van het RIZIV en zijn financiering waarbinnen wij onze maatschappelijke opdracht vervullen.
 
Wetenschappelijk:
Wij investeren in een hoogopgeleid en sterk professioneel team, dat voortdurend op de hoogte blijft van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het  werkveld en dat veel klinische ervaring heeft opgebouwd.
Onderzoek en behandeling zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (evidence based practice).
Wij hechten veel belang aan ‘interdisciplinariteit’ waarbij vanuit verschillende denkkaders en disciplines nagedacht wordt over de beste en meest efficiënte manier om dit specifieke kind en zijn omgeving te helpen.