Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek vzw.
 
Welkom op de website van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek vzw te Torhout.
Het centrum staat in voor multidisciplinaire diagnostiek en kwaliteitsvolle behandeling van peuters, kleuters, kinderen en adolescenten met ontwikkelingsproblemen in Torhout en omgeving.

 

De brief aan de ouders i.f.v. de heropstart van de therapie na CORONA vindt u hier.

 

In deze uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona epidemie blijven we geopend en blijven we de zorg garanderen

We moeten dit echter op een andere manier organiseren.  

We moeten een zorgvuldige afweging maken tussen de zorg die wenselijk is en het nemen van de nodige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We zullen u regelmatig contacteren om de nodige afspraken te maken op welke manier we u en uw kind op een coronaveilige manier kunnen ondersteunen.

In geval u vragen hebt of in geval van specifieke of dringende noden m.b.t. uw revalidatieprogramma aarzel niet om ons te contacteren.

We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 050/21.42.93

U kan ons ook via e-mail bereiken op info@carnoordhoek.be

Graag in het onderwerp vermelden aan wie uw vraag gericht is. Op deze manier zijn wij permanent bereikbaar, ook bij afwezigheid van het personeelslid.

In ieder geval vragen wij u nooit naar CAR Noordhoek te komen indien u of één van uw huisgenoten ziekteverschijnselen vertoont (neusloop, keelpijn, hoesten, niezen, koorts).

Wij blijven beschikbaar voor jullie om ervoor te zorgen dat we samen deze uitzonderlijke periode op een goede manier kunnen aanpakken.

Tijdens de openingsuren moet u aanbellen om toegang te krijgen tot het revalidatiecentrum

 

Corona crisis Toolkit voor kinderen klik hier

Corona crisis Toolkit voor ouders klik hier