Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Kinesitherapie

Kinesitherapie
 
Therapie ter ondersteuning van de motorische ontwikkeling vormt een onderdeel van de multidisciplinaire revalidatie.
Er wordt gestart met een uitgebreide testing van de motorische basisvaardigheden, de motorische ontwikkeling en de algemene dynamische lichaamscoördinatie.
Afhankelijk van de resultaten wordt dan therapie opgestart ter remediëring van de uitvallen. Er wordt vertrokken van de motorische basisvaardigheden (lopen, springen, huppelen, balcontrole, …). Coördinatieoefeningen, evenwichtstraining en in een latere fase het aanleren van sportvaardigheden maken de therapie compleet.
 
 Er wordt individueel en in groepsvorm therapie gegeven. De therapie wordt speels opgebouwd. Er wordt aan de specifieke uitvallen gewerkt, maar ook aandacht besteed aan datgene wat het kind zelf aanbrengt en de vaardigheden die het kind zou willen leren.
 Zowel kleuters als lagere schoolkinderen kunnen therapie volgen.
 Er is ook specifieke aandacht voor kinderen met DCD (developmental coördination disorder). De term DCD wordt gebruikt om kinderen te beschrijven die thuis of op school problemen hebben met taakjes die motorische vaardigheid vereisen. Deze kinderen bewegen onhandig, stuntelig, moeizaam, minder gecoördineerd. Het motorische leerproces is bij deze kinderen verstoord. De motorische problemen kunnen niet verklaard worden door een medische aandoening of een verstandelijke handicap.