Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding
 
Individuele ouderbegeleiding
 
Naast de individuele psychologische begeleiding van het kind wordt in het revalidatiecentrum ook tijd en ruimte gemaakt voor ouderbegeleiding via oudergesprekken. Dit gebeurt bij voorkeur door de individuele psycholoog van het kind zodat de individuele begeleiding kan afgestemd worden op de noden van het kind en zijn omgeving. Dergelijke gesprekken bevorderen ook de transfer naar de thuis- en schoolsituatie van wat in therapie aangebracht wordt.
Naast de ouderbegeleiding binnen het kader van de pedagogische en psychologische hulpverlening kunnen er ook oudergesprekken plaats vinden binnen de logopedische, ergotherapeutische of kinésitherapeutische hulpverlening waar verder wordt ingegaan op ontwikkeling stimulerende adviezen
 
Oudercursus ASS
 
Deze groepscursus wordt opgevat als een programma voor ouders van revalidanten met een diagnose ASS. Tijdens de groepscursus wordt stap voor stap meer inzicht gegeven in het autistische denken en doen. Hierdoor en door het aanreiken van concrete tips, trachten we de eigen mogelijkheden en krachten van ouders te vergroten zodat zij meer greep krijgen op de situatie.
Binnen de groepscursus is er ruimte om ervaringen, gedachten en gevoelens met andere ouders te delen. We merken dat ouders door het volgen van deze cursus veel steun ervaren daar hun eigen ervaringen erkend en herkend worden door de andere ouders.
 
We werken met een eigen integratie van het pakket ‘Als mijn kind bijzonder is…’, ontwikkeld door Marc Willems en een begeleidingsprogramma voor oudergroepen ‘Kinderen met autisme en een normale begaafdheid’, ontwikkeld door André Kuyper en Serge Tiberghien. Dit aangevuld met de eigen klinische ervaring opgebouwd gedurende vele jaren in ons centrum. Er wordt uitvoerig ingegaan op volgende thema’s:
Wat is autisme?
Een andere denkstijl, een ander gedrag
Wat is een ‘autismevriendelijke’ omgeving?
Opvoeding en autisme
Autisme en onderwijs
Broers en zussen van kinderen met autisme

 
Oudercursus ADHD
 
Deze groepscursus is bedoeld voor ouders van revalidanten met een diagnose ADHD. Het gaat om een “LEERgroep”, waar ouders kunnen leren over ADHD en over opvoedingsvaardigheden.  De gewone huis-tuin-keuken opvoedingsvaardigheden zijn vaak ontoereikend voor kinderen met ADHD. Door de groepscursus worden de ouders  als het ware een soort “experten” van hun eigen kind.
We trachten de eigen mogelijkheden en de krachten van de ouders te vergroten zodat de ouders terug greep krijgen op de situatie. Binnen deze cursus wordt ook gewerkt met  huiswerkopdrachten waarmee de ouders concreet aan de slag kunnen.
 
We werken met het pakket “Zet mij even op pauze”, ontwikkeld door Marc Willems en Els Ruyssinck, in samenwerking met Zit Stil, expertisecentrum ADHD.
 
Er wordt uitvoerig ingegaan op concrete opvoedingsvragen:
Hoe kan ik mijn kind iets aanleren?
Hoe kan ik mijn kind beter doen luisteren?
Hoe kan ik het samenleven thuis aangenamer maken?
Hoe kan ik vervelend gedrag afleren?
Hoe kan ik mijn kind straffen en belonen?