Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Psychotherapie

Psychotherapie
 
Speltherapie
 
Een kind leert via spel, uit zich  via spel en ontdekt de wereld via spel. De spelontwikkeling is onder andere om deze redenen een belangrijk deel van de ontwikkeling van een kind. Net zoals bij ieder ontwikkelingsproces is ook de spelontwikkeling een leerproces.
Binnen ons centrum wordt speltherapie vaak ingezet om kinderen met een achterstand in de  spelontwikkeling te leren spelen en zo hun toegang tot de wereld te vergroten. Binnen de therapie komt het volgende aan bod: leren imiteren, doen alsof, leren samen spelen, zelfstandig spel leren uitbouwen en onderhouden,… . Bij elk van deze spelvormen wordt eveneens aandacht besteed aan de sociale aspecten van (samen)spelen.
Spel kan ook gebruikt worden als therapeutische instrument bij verschillende problematieken: gedragsproblemen, emotionele problemen, sociale problemen, verwerking van traumatische ervaringen,… . Door het spelen is het mogelijk om een goede band op te bouwen met het kind en is het mogelijk om zicht te krijgen op de beleving van het kind met betrekking tot verschillende thema’s (gezin, school, …). Zo kunnen we via spel de mentale wereld van het kind helpen (her)structureren en ordenen en zo zijn sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling bevorderen.
 
Gesprekstherapie
Soms zitten kinderen ‘niet goed in hun vel’. Ze lijden onder hun leerprobleem of ontwikkelingsprobleem. Soms voelen ze zich onzeker of ze zijn faalangstig. Ze kunnen moeilijk omgaan met de scheiding van hun ouders, verliezen het noorden bij ingewikkelde nieuw samengestelde gezinnen. Ze slagen er niet in om vriendjes te vinden op school of worden gepest. Soms zijn ze zelf te impulsief en houden ze weinig rekening met andere kinderen….
Soms is dit een voorbijgaand probleem, iets dat voor elk kind in zijn ontwikkeling wel eens moeilijk verloopt en waarbij de ouders, de school of anderen kunnen helpen. Maar soms is er meer professionele hulp nodig, en kunnen wij hen helpen via gesprekstherapie. Binnen deze therapie is er ook ruimte om zich uit te drukken via tekeningen, poppenspel, creatief spel…
Deze kinderen komen wekelijks bij één van de psychologen van het team. Vanuit een grote acceptatie, en begrip voor de eigenheid van elk kind gaan wij samen met hen actief op zoek naar oplossingen, naar steun in hun omgeving en  leren wij hen omgaan met eventuele beperkingen.